АПУ-Lex

Предназначение

АПУ-Lex е автоматично прелезно устройство обезапасяващо движението през прелезите, както на железопътните, така и на шосейните превозни средства, осигурявайки максимална пропускателна способност за двата вида транспорт при минимално време за затваряне на прелеза преди приближаване на ж.п. возило и отварянето му веднага след освобождаване зоната на прелеза от последната колоос.

Автоматичното прелезно устройство тип “АПУ-Lex” представлява унифицирана система за сигнализиране и охрана на железопътни прелези в междугарието или в района на гара при предстоящо преминаване на железопътно возило

АПУ – Lex е разработено в съотствие с изискванията заложени в ТС-ЖИ 002-2005 година и „Наредба № 4 за железопътните прелези”.

Основни характеристики

  • Базирано на програмируем логически контролер от последно поколение APEX

  • Интегрирано ниво на безопасност SIL 4, според CENELEC EN 50126, 50129, 50128, 50159 и IEC 61508

  • Поддържа до 2 пътя*

  • Поддържа до 4 СПШ*

  • Поддържа до 4 ПСПШ*

  • Поддържа до 4 БМ*

  • Компютърна архитектура

  • Управление от броячи на оси, релсови вериги, висшестояща система или локално от прелезопазач

  • Богати възможности за диагностика и архив на данни

  • Обратна съвместимост със всички периферни съоръжения производство на Балкан САСТ или функционално аналогични на други производители

*Възможно е разработването на по-сложно конфигурации при заявка от клиент

Технически параметри:

електрозахранване – външно 230V +10%-10% /БДС EN 50160:2010/ и разполага с резервирано захранване от акумулаторна батерия ;

- Време за включване на червена мигаща светлина на СПШ след команда за затваряне на прелеза – 1 секунда

- Време за подаване на командата за затваряне на гредите – 6÷9 секунди след включване на СПШ

- Време за заемане хоризонтално положение на гредите – 16 секунди

- гранични климатични условия (температурен диапзон) – от минус 30⁰ до +70⁰ ;

- габаритни размери - 600x600x2040 mm.

Контролер APEX

- Разработен в AZD Praha

- Скалируема модулна архитектура

- SIL4 сертификат TUV SUD по CENELEC стандарти

- Успешно работещо в Европа и САЩ

- Дългострочна подджръка и наличност на резервни части

 

 Диагностика и известяване на състояниет

- Поддръжка на ТДИ според изискванията на ТС-ЖИ 002-2005

- Богатa индикикация върху контролера APEX

Графична диагностационна система, съдържаща: 

- Графично представяне на състоянието на всички елементи

- Съобщения при възникнали събития

- Информация за състоянието на вътрешните компоненти на системата

- Информация за състоянието на захраванията

- Ифромация за състоянията на входовете и изходите

- Информация за логически нива, напрежения и токове

Архив, известяване и свързаност:

- База данни от събития случили се с прелеза – повреди, неизправности, преминавания към ръчен режим, др.

- Памет – минимум 30 дни

- Възможност за архивиране на събитията

- Известяване – възможност за email и SMS известяване при събитие

- Свързаност посредством Ethernet и GPRS