СОА-3М

 

Стрелковите обръщателни апарати

Тип СОА-3М

 

Стрелковите обръщателни апарати СОА-3М (по-нататък в текста - СОА или апарати) срезваем тип, са с вътрешно заключване на езиците на стрелката и са предназначени за управление на стрелки с радиус от R140 до R1200 при скорост на движение по правия елемент на стрелката до 160 km/h.

Стрелковите обръщателни апарати се използуват за задвижване на единични стрелки, есови стрелки и вагоноизхвъргачки.

Стрелковите обръщателни апарати СОА-3М са аналози на широко използваните в България апарати JEA52, производство на фирма “LM Ericsson”, Швеция и познати под името СОА-3.

Апаратите произвеждани от фирма „БАЛКАН – САСТ” ЕООД, гр. София, удовлетворяват изискванията за безопасност, предявявани към устройствата на осигурителната техника в железопътния транспорт и метрополитена.

Със своята конструкция, вложените материали и предписаните периоди за обслужване и поддръжка, апаратите са устойчиви на импулсни налягания, вятър, дъжд, сняг и градушка, слънчево греене и мълнии, съгласно БДС EN 50125-3:2004.

СОА издържат ниво на замърсяване 4С3, 4В1 и 4S3, съгласно таблица 4 на БДС EN 50125-3:2004 и не изискват специална защита от околната среда.

Апаратите и съставните им части отговарят на изискванията на БДС EN50121-4:2004 за електромагнитна съвместимост.

СОА отговарят на изискванията за надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS), съгласно БДС EN50126-1:2006

Апаратите не са предназначени за работа в химически агресивни и взривоопасни среди.

 

 

Технически параметри

по ред

Наименование на параметъра

Стойност

1.

Захранващо напрежение

3х380 V / 50 Hz / 550 W

2.

Теглителна сила

(по заявка на клиента)

4000 ÷ 7000 N

3.

Ход на щанги теглителни

170±2 mm / 200±2 mm

4.

Консумиран ток

1.7 А

5.

Време за обръщане на стрелката

< 6 s

6.

Температурен диапазон

от минус 40оС до 80оС

7.

Изолационно съпротивление

20

8.

Заключващо разстояние

50 mm

9.

Маса

около 160 kg

10.

Габаритни размери

774 х 1185 х 313 mm

11.

Eксплоатационен ресурс

25 години